The Art of VFX

PROXIMA: VFX Breakdown by MIKROS

French studio MIKROS presents their seamless work on PROXIMA:

© Vincent Frei – The Art of VFX – 2020